Условия

Oтблизо медия е социална мрежа, която позволява на потребителите да създават уникални лични профили в интернет пространството с цел да намерят и да общуват със стари и нови приятели. Тази услуга се управлява от Oтблизо медия. С използването на Уебсайта Oтблизо медия Вие удостоверявате съгласието си с тези Условия за ползване (”Условия”), независимо дали сте регистриран член или не („Член”). Ако желаете да станете Член, да общувате с останалите Членове и да използвате услугите, които Уебсайта Oтблизо медия може да осигури (обобщено, „Услуги”), моля, прочетете тези Условия и удостоверете съгласието си с тях чрез придържането си към указанията в регистрационния процес.

 

Настоящите Условия определят правно обвързващи условия за използването Ви на Уебсайта Oтблизо медия и Членството Ви в него.
Oтблизо медия си запазва правото да изменя тези Условия от време на време по собствено усмотрение, като подобни промени ще влизат в сила след изпращане на уведомление в Уебсайта Oтблизо медия. Ползвайки Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всякакви промени в настоящите Условия след като подобни промени бъдат публикувани в Уебсайта. Условията обхващат и политиката на Oтблизо медия за разрешена употреба и съдържание, публикувано в Уебсайта, Вашите права, задължения и ограничения по отношение на използването Ви на Уебсайта и Услугата, както и Политиката за защита на личните данни на Oтблизо медия.

 

Моля, подбирайте внимателно информацията, която публикувате в Oтблизо медия и, която предоставяте на другите Членове. Снимките, публикувани от Вас, не трябва да изобразяват голота или насилие или каквото и да било обидно съдържание. Информацията, предоставена от други Членове на Oтблизо медия (например, в личния им профил) може да съдържа неточни, неподходящи или обидни материали, продукти или услуги, но Oтблизо медия не поема никаква отговорност за тези материали.

 

Oтблизо медия си запазва правото по свое усмотрение да отхвърли, да откаже да публикува или да премахне каквато и да била Ваша публикация (включително e-mail), или да ограничи, преустанови или да прекрати достъпа Ви до Уебсайта и/или Услугата по всяко време, с или без причина, с или без предизвестие, без да поема отговорност за гореизброените действия.

 

С участието си в каквито и да било офлайн събития, Вие се съгласявате да освободите от отговорност и да предпазвате от вреди Oтблизо медия в случай на загуби, щети, права, искания или действия от всякакъв вид, включително, без ограничение, телесни повреди, смърт и повреда на имущество, без оглед на това дали са пряко или непряко свързани с Вас или произтичат от участието Ви в такова офлайн събитие, организирано от Член/ове на Oтблизо медия.

Условия за ползване

1) Взаимоотношения.

Единствено и само Вие носите отговорност за взаимоотношенията Ви и комуникацията Ви с другите Членове. Вие разбирате и се съгласявате, че Oтблизо медия по никакъв начин не следи и не контролира Членовете на Уебсайта, не разследва личните данни на Членовете и не се опитва да проверява изказванията на същите тези Членове. Oтблизо медия не поема ангажимент или гаранции по отношение на действията на Членовете или толерантността им към всички настоящи и бъдещи Членове на Уебсайта. Oтблизо медия обаче Ви препоръчва ако решите да се срещнете или да размените лична информация с Член на Oтблизо медия сами да проучите съответното лице.

В никакъв случай Oтблизо медия не носи отговорност за каквито и да било вреди, без оглед на това дали са преки, непреки, косвени, специални, компенсационни, и/или инцидентни, произтичащи или във връзка с действията, извършени от Вас или от друго лице, във връзка с използването на Услугата, включително, без ограничение, телесни повреди, емоционален стрес, и/или каквито и да било вреди, породени от общуване или срещи с други регистрирани потребители на тази Услуга или с лица, с които се запознавате, в следствие използването на Услугата.

 

2) Право на ползване.

Чрез използване на Уебсайта и Услугата, Вие потвърждавате, че представлявате и гарантирате, че информацията, която предоставяте при регистрация е вярна и точна и че се съгласявате да поддържате истинността на тази информация. Вие също така потвърждавате, че представлявате и гарантирате, че имате навършени 18 години и че използването Ви на Oтблизо медия не нарушава който и да е действащ закон или наредба. Профилът Ви може да бъде изтрит без предупреждение, ако бъде установено, че предоставяте невярна информация за възрастта си. Членството Ви е предназначено само и единствено за Ваша лична употреба и Вие нямате право да упълномощавате трети лица да използват профила Ви и електронния Ви адрес. Само и единствено Вие сте отговорни за Съдържанието, публикувано или показано чрез профила Ви, включително всички e-mail съобщения, както и за взаимоотношенията Ви с другите Членове.

 

3) Срок/Такси.

Настоящите Условия остават в пълна сила и ефект докато Вие използвате Уебсайта и Услугата, независимо дали като посетител, регистриран потребител или Член. Вие можете да прекратите членството си по всяко време. Oтблизо медия може да прекрати членството Ви по каквато и да е причина, като прекратяването влиза в сила веднага след като получите известие на e-mail адреса, който сте представили в молбата си за Членство или на друг e-mail адрес, който в последствие може да представите на Oтблизо медия. Чрез използване на Услугата и регистрирането Ви като Член, Вие потвърждавате, че Oтблизо медия си запазва правото да взема такса за Услугата и да прекрати Членството на всеки Член ако Членът наруши тези Условия или не успее да плати таксата за Услугата, както се изисква в настоящите Условия.

 

4) Нетърговска употреба от Членовете.

Уебсайтът е предназначен за лично ползване на Членовете и се забранява да се използва във връзка с каквито и да било търговски цели, с изключение на тези, които специално са подкрепени и одобрени от ръководството на Oтблизо медия. Незаконното и/или неупълномощено използване на Уебсайта, включително набиране на потребителски имена и/или електронни адреси на Членове чрез електронни или други средства с цел изпращане на нежелана поща или, ще бъдат разследвани. Търговски реклами, партньорски рекламни програми и други форми на предлагане ще бъдат премахвани от профилите на Членовете без предизвестие, като това може да доведе до прекратяване на членски привилегии. Съответните правни действия ще бъдат предприемани от Oтблизо медия при всяка незаконна или неупълномощена употреба на Уебсайта.

 

5) Право на собственост върху съдържанието на Oтблизо медия.

Oтблизо медия притежава и запазва всички права на собственост върху този Уебсайт и Услугата. Уебсайтът съдържа защитени с авторско право материали, търговски марки и друга информация, която е собственост на Oтблизо медия и неговите лицензодатели. С изключение на информацията, предоставена в публичното пространство или, за която Ви е било дадено писмено разрешение, Вие нямате право да копирате, променяте, публикувате, предавате, разпространявате, изпълнявате, показвате, възпроизвеждате или продавате такава информация, придобита от Уебсайта и Услугата на Oтблизо медия.

 

6) Съдържание, публикувано в Уебсайта.

a. Вие разбирате и сте съгласни, че Oтблизо медия може да преразгледа и изтрие всякакво съдържание, съобщения, Месинджър съобщения, снимки или профили (обобщено, „Съдържание”), които по преценка на Oтблизо медия нарушават настоящите Условия, или които имат обидно или незаконно съдържание, нарушават правата, вредят или по някакъв начин застрашават сигурността на който и да е член на уебсайта Oтблизо медия.

 

b. Само и единствено Вие сте отговорни за Съдържанието, което споделяте или показвате (обобщено, "Публикуване") в уебсайта Oтблизо медия или какъвто и да било материал или информация, които изпращате до други Членове на Уебсайта.

 

c. С публикуването на каквото и да било Съдържание в обществените зони на Уебсайта, Вие предоставяте нa Oтблизо медия неизключителен, изцяло платен, международен лиценз за използване, публично представяне и показване на това Съдържание в Уебсайта. Прекратяване на този лиценз ще настъпи, когато Вие премахнете това Съдържание от Уебсайта Oтблизо медия.


d. Списъкът по-долу съдържа частична информация за типа Съдържание, което е незаконно и/или забранено да се публикува в Уебсайта. Oтблизо медия си запазва правото по свое усмотрение да разследва и да предприема необходимите правни действия срещу всеки, който нарушава тази разпоредба, включително, без ограничение, премахване на обидна комуникация от Услугата и прекратяване на Членството на нарушителите. Забраненото съдържание включва, но не се ограничава до съдържание, което:

 

i. е явно обидно или насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу която и да било група или лице;


ii. тормози или подтиква към тормоз на друго лице;


iii. включва предаване на „нежелана поща”, „верижни писма”, „спам” или друга нежелана поща;


iv. включва информация, за която знаете, че е невярна или подвеждаща, или насърчава незаконни действия или поведение, което е обидно, заплашително, неприлично, клеветническо;


v. насърчава незаконно или неразрешено копиране на защитен с авторски права труд, като например предоставяне на пиратски компютърни програми или връзки към тях, както и предоставяне на информация, която заобикаля инсталираните от производителя устройства за защита от копиране, или предоставяне на пиратска музика или връзки към пиратски файлове;


vi. съдържа поверителни, достъпни само чрез парола или скрити страници или изображения (тези, които не са свързани с друга достъпна страница);


vii. предоставя материал, който експлоатира лица под 18-годишна възраст по сексуален или насилствен начин, или изисква по какъвто и да било начин лична информация от лица под 18;


viii. съдържа инструкции за незаконни дейности като създаване или купуване на нелегално оръжие, нарушаване неприкосновеността на личния живот на някого или предоставяне или създаване на компютърни вируси;


ix. изисква пароли или лична идентифицираща информация от други потребители за търговски или незаконни цели;


или x. включва търговски дейности и/или продажби без предварителното писмено съгласие на Уебсайта Oтблизо медия, като например състезания, залагания, бартер, реклама или пирамидални схемиs.

 

e. Трябва да ползвате Услугата в съответствие с всички приложими закони и наредби. f. Нямате право да използвате Услугата с цел реклама или убеждаване на Член на Уебсайта Oтблизо медия да купува или продава продукти или услуги. Нямате право да препращате верижни писма или нежелана поща до други Членове. Въпреки че Oтблизо медия не може да контролира действията на Членовете си извън Уебсайта, се счита за нарушаване на правилата използването на информация, придобита чрез Услугата, с цел злоупотреба, вреда или тормоз на друго лице, или с цел да се свържат, да рекламират или да продават на който и да било Член без изричното му предварително съгласие. За да успее да предпази Членовете на Уебсайта от подобни злоупотреби, Oтблизо медия си запазва правото по свое усмотрение да ограничава броя на имейлите, които всеки Член има правото да изпраща до другите Членове, за период от 24 часа до период, който Oтблизо медия сметне за подходящ..

 

g. Нямате право да скривате банер рекламите от личната си профилна страница, или от която и да е страница на Oтблизо медия чрез HTML/CSS или чрез всякакви други средства.

 

h. Всяко автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за добавяне на приятели, е забранено.

 

i. Нямате право да се представяте за друг потребител или лице, което не е Член на Уебсайта Oтблизо медия.

 

j. Нямате право да използвате профила, потребителското име или парола на друг Член на Oтблизо медия, да предоставяте паролата си на трети лица или да позволявате на трети лица да използват профила Ви.

 

k. Нямате право да продавате или по какъвто и да било начин да прехвърляте профила си на друго лице.

 

7) Защита на авторските права.

Нямате право да публикувате, разпространявате или възпроизвеждате по какъвто и да било начин материали, защитени с авторски права, търговски марки или друга лична информация без изричното предварително писмено съгласие на собственика на тези авторски права. Политиката на Oтблизо медия е прекратяване на привилегиите за Членството на всеки Член, който нееднократно нарушава авторските права при навременното уведомяване на Oтблизо медия от собственика на авторските права или от юридическото лице, представляващо собственика на авторските права. Без да ограничавате гореизложеното, ако смятате, че Вашият труд е бил копиран и публикуван в Уебсайта по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, изпратете следната информация до отдела ни, който се занимава с авторското право: електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; описание на авторките права, които твърдите, че са били нарушени; описание къде в Уебсайта се намира материалът, който твърдите, че нарушава авторското право; адресът Ви, телефонен номер и електронен адрес; писмена декларация от Вас, че имате основание да считаме, че разглежданата употреба не е разрешена от Вас, от собственика на авторските права, от негов представител или от закона; декларация от Вас, направена под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във Вашето известие е точна и че Вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права. Чрез електронна поща, Вие можете да се свържете и да подадете известие за иск за нарушение на авторски права до отдела на Oтблизо медия, който се занимава с авторското право.


8) Спорове между Членовете.

Само и единствено Вие сте отговорни за взаимодействията Ви с другите Членове на Oтблизо медия . Oтблизо медия си запазва правото, но няма никакви задължения, да наблюдава споровете между Вас и другите Членове на Уебсайта Oтблизо медия.

 

9) Права и отговорности.

Oтблизо медия не носи отговорност за каквото и да било невярно или неточно съдържание, публикувано в Уебсайта или във връзка с предоставената Услуга, независимо дали е предоставено от потребителите на Уебсайта, Членовете или от когото и да било от обслужването или програмирането, свързано с или използвано в Услугата. Oтблизо медия не носи отговорност за действията на който и да е потребител или Член на Услугата, без оглед на това дали са на или извън линия. Oтблизо медия не носи отговорност за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, изтривания, дефекти или забавяне в обработката на данните или прехвърлянето, нито при неизпълнение на комуникационни канали, кражба, заличаване или неупълномощен достъп до или изменение на комуникацията между потребителите или Членовете. Oтблизо медия не носи отговорност за каквито и да било проблеми или технически неизправности на телефонни мрежи или услуги, компютърни системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер, неуспешно изпълнение на услугите за електронна поща, дължащи се на технически проблеми или претовареност на трафика в Интернет. Oтблизо медия не носи отговорност и за каквито и да било щети или вреди, нанесени на потребителите и/или на Членовете на Уебсайта, както и за нанесени щети или вреди на компютрите на лица, произтичащи или свързани с използването на Уебсайта или с изтеглянето на материали от или имащи връзка с Уебсайта и/или с Услугата. При никакви обстоятелства Oтблизо медия няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, включително телесни повреди или смърт, причинени в резултат на ползването на Уебсайта или на Услугата или дължащи се на публикувано Съдържание в Уебсайта или прехвърлено до Членовете, или каквито и да било взаимодействия между потребителите на Уебсайта, без оглед на това дали са на или извън линия. Уебсайтът и Услугата се предоставят „КАКТО СА” и Oтблизо медия изрично отхвърля всички гаранции за търговско качество и пригодност за специфична употреба или цел. Oтблизо медия не гарантира и не поема никакви обещания за каквито и да било конкретни резултати от използването на Уебсайта и/или на Услугата.

 

10) Ограничение на отговорността.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Oтблизо медия НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД КОЕТО И ДА Е ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОМПЕНСАЦИОННИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА ДОХОДИ И ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГАТА, ДОРИ АКО СТРАНАТА НА Oтблизо медия Е БИЛА ИНФОРМИРАНА (ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ) ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. БЕЗ ДА ВЛИЗА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВСИЧКО ИЗБРОЕНО ПО-ГОРЕ, ОТГОВОРНОСТТА НА Oтблизо медия ПРЕД ВАС ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕЙСТВИЯ, БЕЗ ОГЛЕД НА ХАРАКТЕРА НА ДЕЙСТВИЯТА, ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА (АКО ИМА ТАКАВА) НА УЕБСАЙТА ЗА УСЛУГАТА ПО ВРЕМЕ НА ЧЛЕНСТВОТО ВИ В УЕБСАЙТА.


11) Спорове.

В случай на възникване на спор за или с участието на Уебсайта и/или на Услугата, чрез използването на Уебсайта, Вие се съгласявате, че всеки спор ще се урежда от законите на територията, в която се намираме, без оглед на противоречия в законовите разпоредби, и се съгласявате да се представите на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата в страната или територията, в която се намираме, при разрешаването на всякакви правни въпроси.

 

12) Компенсация.

Вие се съгласявате да компенсирате, защитавате и предпазвате от вреди Oтблизо медия и неговите филиали, клонове, представители, партньори, служители и други длъжностни лица, както и от и срещу всички загуби, отговорности или претенции, включително приемливи такси за юридически услуги, изискани от трето лице, произтичащи от използването Ви на Услугата, което се явава в разрез с Условията.

 

13) Друго.

С използването на уебсайта Oтблизо медия Вие се съгласявате с Условията, а с регистрирането си като Член на Услугата Вие допълнително потвърждавате съгласието си. Настоящите Условия представляват ДОГОВОР между Вас и Oтблизо медия по отношение на използването на Уебсайта и/или Услугата. При неуспех от страна на Oтблизо медия да упражни или да приложи, която и да било от разпоредбите в Условията, това не трябва да бъде тълкувано като отказ от тези разпоредби или като промяна в Условията. Заглавията на параграфите в Условията са добавени с цел удобство и нямат законова или договорна сила. Моля, свържете се с нас, при възникване на въпроси относно Условията. Социална медия Отблизо е търговска марка на Oтблизо медия


ПРОЧЕТОХ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И СЪМ СЪГЛАСЕН С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ПО-ГОРЕ.